SiseuudisedVälisuudised

2012-06-22 07:56:48 Metsaosade järgi on kõva nõudlus. [loe edasi]

2012-06-22 07:56:23 Metsis on Rootsis üldlevinud lind. [loe edasi]

2012-06-22 07:55:58 Laose metsade hävitamine on pidurdunud. [loe edasi]

2012-06-22 07:55:34 Soome ja Venemaa korraldavad metsandusalase tippkohtumise. [loe edasi]

2012-06-22 07:55:01 Metsa uuendati rekordiliselt vähe. [loe edasi]

2012-06-22 07:54:40 Lehise kooreüraskid Rootsis. [loe edasi]

2012-06-22 07:54:14 Väikesaekaatrite arv ja tootmismaht vähenesid 10 aastaga. [loe edasi]

2012-06-22 07:53:48 Palgipõud Kanadas. [loe edasi]

2012-06-22 07:53:19 Riigimetsadest moodustatakse firma [loe edasi]

2012-06-22 07:52:51 Puidu põletamine energiajaamades ületas rekordi. [loe edasi]

2012-06-22 07:52:22 Jahivibu on koprajahiks hea relv. [loe edasi]

2012-06-22 07:51:51 Ulukikahjusid jääb kompenseerimata üle miljoni euro eest. [loe edasi]

2012-06-22 07:51:18 Raiejäätmete varumine ohustab metsa kasvu. [loe edasi]

2012-06-22 07:50:47 Rootslased ostavad Lätis metsa. [loe edasi]

2012-06-22 07:50:20 Venemaal soovitakse jätta metsad riigi omandisse. [loe edasi]

2012-06-22 07:49:55 Põdrakahjustused vähenesid kolmandiku võrra. [loe edasi]

2012-06-22 07:49:31 Poolas käib puidumüük internetis. [loe edasi]

2012-06-22 07:49:04 Metssead vallutavad Kesk-Euroopat. [loe edasi]

2012-06-22 07:48:38 Metsä Woodilt saab tulekaitsega vineeri. [loe edasi]

2012-06-22 07:48:11 MHY Päijät-Hämest saab tansaanlaste organisatsiooni ristiisa. [loe edasi]

2012-06-22 07:47:17 Karude ja laskelubade arv väheneb. [loe edasi]

2012-05-23 12:47:23 Masin pakib küttepuud automaatselt. Saksamaal on välja töötatud täisautomaatne lõhutud küttepuude pakkimise masin. [loe edasi]

2012-05-23 12:46:54 Sveaskog müüb metsa välismaalastele. Rootsis on tõusnud suur kära, sest riigimetsade majandaja Sveaskog hakkab metsi müüma ka välismaalastele. [loe edasi]

2012-05-23 12:46:32 Baltimaade paberipuidu hind langeb. Metsandusliku Uurimisinstituudi Metla andmetest selgub, et Eesti riigimetsades on tee äärde veetud männi paberipuidu hind aasta alguses võrreldes detsembriga langenud 15 %, kuuse paberipuidu hind on langenud 12 %. [loe edasi]

2012-05-23 12:46:03 Soome piiri lähedal avastati hundikasvandus. Soome piiri läheduses Venemaa Karjalas on kasvatatud hundikutsikaid ja täiskasvanud hunte lastud loodusesse. [loe edasi]

2012-05-23 12:45:17 Hispaania soovib huntide arvukust vähendada. Hispaania soovib suurendada huntide küttimist. [loe edasi]

2012-05-23 12:44:49 Neljandik Soome metsadest on üle 30 aasta olnud puutumatuna. Riiklikul metsade inventeerimisel selgus, et 26 % ehk 4,8 milj. [loe edasi]

2012-05-23 12:44:19 Gotlandi peremehed suurendavad põllumaade pinda. Rootsis Gotlandi saare peremehed tegid viimasel aastal metsast umbes 350 ha põllu- ja karjamaad. [loe edasi]

2012-05-23 12:43:57 SCA uuendab tegevusi. SCA kavatseb suurendada 2020 aastaks energiapuidu varumist kolm korda. [loe edasi]

2012-05-23 12:42:23 Rootsile metsast 500 miljonit eurot. Sveaskog tootis omanikule st. [loe edasi]

2012-05-23 12:41:53 Venemaal vähenesid ebaseaduslikud raied. Idän Metsätieto andmetel vähenesid viimasel aastal ebaseaduslikud raied Venemaal. [loe edasi]

2012-05-23 12:41:14 Soome Metsavalitsus müüb metsa. Metsavalitsus on pannud müüki üle 4000 ha Soome riigimetsamaad. [loe edasi]

2012-05-23 12:40:48 Soomes kasvas puidugraanulite tootmine. Eelmisel aastal kasvas Soomes puidugraanulite tootmine ja 2011. [loe edasi]

2012-05-23 12:40:22 Stora Enso ehitab Hiinasse tehase. Stora Enso ehitab Hiinasse tselluloosi- ja kartongitehase. [loe edasi]

2012-05-23 12:39:55 Karjalas saab hundi tapmise preemiat. Venemaal Karjala Vabariigis on hakatud jälle maksma erilist hundi tapmisraha. [loe edasi]

2012-05-23 12:39:33 Ahm levib Rootsis. Rootsi metsades suureneb ahmide arvukus. [loe edasi]

2012-05-23 12:38:45 Skogforsk uurib mändidele tehtud ulukikahjustusi. Rootsi Metsandusliku Uurimise Instituut ehk Skogforsk uurib ulukite poolt mändidele tehtud kahjustusi. [loe edasi]

2012-05-23 12:38:18 Kultuuride hooldamine on suurenenud. Võrreldes 2000-ndate aastate algusega on Rootsis kultuuride hooldamine kasvanud. [loe edasi]

2012-05-23 12:37:42 Rootsis intensiivistub raietegevus. Skogsstyerlsen andmetel on Rootsi 21-st läänist 15-s raieteatistega teatatud raiemahud jaanuaris ja veebruaris suurenenud. [loe edasi]

2012-05-23 12:35:04 Novgorodi tselluloositehas. Expert Online lehes kirjutatakse, et Novgorodi piirkonnavalitsus, Vneshekonombank ning Venemaa metsatööstuse ja puiduveoliit on sõlminud lepingu Novgorodi piirkonda lühitselluloosi tootmise tehase ehitamiseks. [loe edasi]

2012-05-23 12:34:40 Naiste huvi jahipidamise vastu on kasvanud. Eelmisel aastal sooritas Rootsis 2109 naist jahieksami ja nüüd on Rootsis 16694 jahinaist. [loe edasi]

2012-05-23 12:34:10 Sisseveetava ja kodumaise paberipuidu hindade erinevus kasvas. Välismaalt sisseveetava ja Soomest varutud paberipuidu hinnavahe kasvas eelmisel aastal. [loe edasi]

2012-05-23 12:32:55 Soomes lasti 389 ilvest. Veebruari lõpus lõppenud ilvese jahihooajal kütiti Soomes 389 ilvest. [loe edasi]

2012-05-23 12:32:31 Kallis palk tõstab saematerjali hinda. Sae- ja puidutööstuse ettevõtete esindusorganisatsiooni teatel on Saksamaal Baden-Württembergi piirkonnas toore kuusepalgi hind nüüd nii kõrge, et saematerjali tootmine ei ole tasuv ilma saematerjali hinna tõstmata vähemalt 20 euro võrra m3 kohta. [loe edasi]

2012-05-23 12:31:50 Armee on Södra tuuleelektrijaamade vastu. Rootsi kaitsejõud on vastu Södra ja Norra firma Statkrafti tuuleelektrijaama Mönsteråsi projekti vastu. [loe edasi]

2012-05-23 12:31:23 Puidu sisse vedu vähenes eelmisel aastal. Metsandusliku Uurimisinstituudi statistika andmeil tõi Soome metsatööstus eelmisel aastal Soome poole miljardi euro eest 10,8 milj. [loe edasi]

2012-05-23 12:30:42 Rootsis on paberipuidu ülepakkumine. Danske Bank (DB) teatab oma värskes uurimuses, et tööstuste seisakud ja talvised intensiivsed raied on viinud selleni, et Rootsis on paberipuidu ülepakkumine. [loe edasi]

2012-05-23 12:30:08 Rekordiline vedu Euroopast Jaapanisse. Eelmisel aastal veeti Euroopast Jaapanisse 2,5 milj. [loe edasi]

2012-05-23 12:29:34 Metsaomandeid päritakse ühelt pensioniealiselt sugupõlvelt teisele. Metsandusliku uurimiskeskuse Metla andmetel on üle poolte Soome metsakinnistute omanikest 60-ne aastased või vanemad. [loe edasi]

2012-05-23 12:28:57 Saematerjali ja vineeri tootmine on vähenenud kolmandiku võrra võrreldes tippajaga. Soomes on kümne aastaga vähenenud okaspuu saematerjali tootmine 13-st miljonist m3 10 miljoni m3-ni. [loe edasi]

2012-05-23 12:28:19 Metsa omab 737 000 soomlast. Metsandusliku Uurimisinstituudi andmetel omab Soomes metsa 737 000 soomlast. [loe edasi]

2012-05-23 12:27:29 Austrias tehti raierekord. Eelmisel aastal raiuti Austrias 20 milj. [loe edasi]

2012-05-23 12:27:00 Holmen sai loa toota biogaasi. Holmen on saanud loa ehitada kuus miljonit kuupmeetrit biogaasi aastas tootev tehas Hallstaviki paberitehase juurde. [loe edasi]

2012-05-23 12:23:23 Piisonid Soomes. Soomes kasvatatakse piisoneid kaheksas talus. [loe edasi]

2012-05-23 12:17:28 Rootsis ka oma bioenergiabörs. Enbio on loonud Rootsi bioenergiale EBX (Energy Biofuel Exchange) nimelise börsi, kus ostjad ja müüjad saavad teha oma pakkumisi. [loe edasi]

2012-05-23 12:16:46 Põdrad söövad riigimetsade juurdekasvu. Sveaskogi poolt tellitud põtrade arvukuse uuringust selgub, et põtrade kahjustused vähendavad Rootsi riigi männimetsade juurdekasvu 20 % võrra. [loe edasi]

2012-05-23 12:15:41 Professor süüdistab Rootsi tselluloosihiiglasi paberipuidukartellis. Rootsi Põllumajandusülikooli (SLU) metsateaduse professor Peter Lohmander süüdistab riigi metsahiidusid selles, et nemad peavad üheskoos paberipuidu hindu madalana. [loe edasi]

2012-05-23 12:15:03 Kompensatsiooninõudeid on 228 milj. eurot. UPM teatas, et metsaomanikud, vallad, kogudused ja Metsavalitsus soovivad metsafirmadelt kartellikokkuleppega tekitatud kahjude kompenseerimiseks 228 milj. [loe edasi]

2012-05-23 12:13:50 Rootsi saematerjali eksport säilitas sama taseme. Rootsi saetööstused eksportisid 2011. [loe edasi]

2012-05-23 12:12:36 Metsäliitto vahetab nime Metsä Grupiks. Metsäliitto kontsern muudab oma nime Metsä Grupiks ja uuendab firma logo. [loe edasi]

2011-12-28 02:08:16 Taimekast võitis leiutisauhinna Helsingis toimunud Metsamessil kuulutati välja metsandusliku leiutisauhinna võitja. [loe edasi]

2011-12-28 02:05:22 Södra komposiit võitis Dura Pulp auhinna Södra võitis Brüsselis toimunud Euroopa paberinädalal aasta innovaatilisema toote auhinna. [loe edasi]

2011-12-28 02:04:05 Puitu võib ka keevitada Sveitsi teadlased on välja töötanud puidu keevitamise meetodi. [loe edasi]

2011-12-28 02:01:43 Valgemere äärde ehitatakse suur saetööstus Austria firma Binderholz kavandab ehitada Valgemere äärde Kemisse saekaatri, höövlitsehhi ja puidugraanulitehase. [loe edasi]

2011-12-28 01:59:51 Taastuvenergia kasutamise osa on Soomes 31 % Soome Statistikaameti andmeil oli eelmisel aastal Soome energiakasutuse maht 402 terawatttundi. [loe edasi]

2011-12-28 01:57:56 Ligemale 40 valda nõuab puidukartelli käest kompensatsiooni Soome valdade liidu andmeil on 36 valda otsustanud nõuda kohtu kaudu puidukartellis osalenud metsafirmade käest hüvitist. [loe edasi]

2011-12-28 01:55:38 Venemaa okaspuidule tulevad ekspordikvoodid Idän metsätietos kirjutatakse, et Venemaa määrab WTO liikmeks saamise järel okaspuidu ekspordile kvoodid. [loe edasi]

2011-12-28 01:52:08 Euroopas on tulemas puidupõud EU-Wood nimelisest uurimusest selgub, et suureneva puidunõudluse tõttu, eeskätte energiatoormena, satub Euroopa lähiaastatel puidupuudusesse. [loe edasi]

2011-12-28 01:50:00 Rootsis on esikohal bioenergia Bioenergia on tõusnud Rootsis suurimaks energiaallikaks ning on läinud õlist mööda. [loe edasi]

2011-12-28 01:39:05 Soome Põllu- ja metsamajandusministeerium on nõus uues metsaseaduses kõikide raietega Kui rakendub Põllu- ja metsamajandusministeeriumis ettevalmistatav metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu, siis soovi korral võivad metsaomanikud raiuda ka noore metsa lagedaks. [loe edasi]

2011-12-28 01:32:19 Venemaa metsamajanduse arengukava Venemaa valitsuse juures tegutsev metsandussektori arengunõukogu on heaks kiitnud Venemaa riikliku metsamajanduse arengukava aastateks 2014-2020. [loe edasi]

2011-12-28 00:59:28 Taimetootmiskeskus Leningradi Leningradi piirkonnas valmib metsapuu taimede kasvatamise keskus. [loe edasi]

2011-12-28 00:54:17 SCA ostab Georgia-Pacifici pehmepaberi tootmise Rootsi metsafirma SCA ostab USA metsahiiu Georgia-Pacific`u Euroopas asuvad pehmepaberi tootmise tehased. [loe edasi]