Metsateatist on võimalik esitada:

elektrooniliselt portaali eesti.ee kaudu

https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/keskkond_2/metsateatise_esitamine

või kasutada blanketi vorme

faili ikoon Metsateatise vorm
faili ikoon Metsateatise vorm (täidetav)