Ülevaade Eesti puiduturust (avamiseks kliki pealkirja)

 

Puidu hinnad Soomes (05.03.-01.04.2012) eur/m3

 

Männi palk

Kuuse palk

Kase palk

Männi paberipuit

Kuuse paberipuit

Kase paberipuit

 

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Lõuna-Soome

52,8↑

42,6↓

55,4↑

53,8↑

44,0↔

54,0↔

45,5↑

36,8↑

50,0↑

14,7↑

12,3↔

28,9↔

18,0↑

14,6↑

31,2↑

16,2↑

13,4↑

30,4↑

Soome keskm.

55,1↑

46,7↑

55,5↑

55,3↑

45,7↑

54,0↔

44,9↑

37,4↑

47,2↑

17,0↑

14,1↑

29,1↑

19,3↑

15,5↑

30,3↑

17,2↑

13,5↑

29,8↑

LR – lageraie, HR - harvendusraie

Hindade muutus võrreldes 02.-29.02.2012  ↑ - on tõusnud; ↓ - on laskunud; ↔ - on jäänud samaks (+/-1%)

Allikas. Maaseudun Tulevaisuus

 

Puidu hinnad Soomes (27.02.-25.03.2012) eur/m3

 

Männi palk

Kuuse palk

Kase palk

Männi paberipuit

Kuuse paberipuit

Kase paberipuit

 

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Lõuna-Soome

52,1↑

43,0↓

54,9↔

53,2↑

45,3↑

53,6↔

44,5↑

36,9↑

49,5↑

14,4↑

12,5↑

28,7↔

17,8↑

14,7↑

31,2↑

16,1↑

13,7↑

30,6↑

Soome keskm.

54,4↑

46,2↑

55,5↑

54,8↑

46,1↑

53,8↔

44,3 ↑

37,6↑

47,2↑

16,8↑

14,0↑

29,0↑

19,0↑

15,3↑

30,2↑

17,0↑

13,4↔

29,9↑

LR – lageraie, HR - harvendusraie

Hindade muutus võrreldes 02.-29.02.2012  ↑ - on tõusnud; ↓ - on laskunud; ↔ - on jäänud samaks (+/-1%)

Allikas. Maaseudun Tulevaisuus

 

Puidu hinnad Soomes (20.02.-18.03.2012) eur/m3

 

Männi palk

Kuuse palk

Kase palk

Männi paberipuit

Kuuse paberipuit

Kase paberipuit

 

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Lõuna-Soome

52,1↑

42,8↓

55,0↔

52,7↑

45,2↑

53,6↔

44,5↑

-

-

14,1↑

12,3↔

28,9↔

17,4↑

14,8↑

31,4↑

15,9↑

13,5↑

30,6↑

Soome keskm.

54,2↑

45,1↔

55,3↔

54,5↑

45,7↑

53,7↔

44,0 ↑

37,5↑

45,8↔

16,5↑

13,9↑

28,9↑

18,8↑

15,2↑

30,3↑

17,0↑

13,4↔

29,8↑

LR – lageraie, HR - harvendusraie

Hindade muutus võrreldes 02.-29.02.2012  ↑ - on tõusnud; ↓ - on laskunud; ↔ - on jäänud samaks (+/-1%)

Allikas. Maaseudun Tulevaisuus

 

Puidu hinnad Soomes (13.02.-11.03.2012) eur/m3

 

Männi palk

Kuuse palk

Kase palk

Männi paberipuit

Kuuse paberipuit

Kase paberipuit

 

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Lõuna-Soome

51,0↑

43,2↔

56,8↑

52,4↑

44,2↔

56,3 ↑

40,8↑

-

-

14,0↑

12,8↑

28,8↔

17,3↑

14,1↑

31,2↑

16,0↑

13,5↑

30,6↑

Soome keskm.

53,8↑

44,7↔

56,3↑

54,2↑

44,8↔

55,5↑

43,3 ↑

37,3↔

45,9↔

16,5↑

13,8↑

28,7↔

18,6↑

14,9↑

30,3↑

17,1↑

13,6↑

29,8↑

LR – lageraie, HR - harvendusraie

Hindade muutus võrreldes 02.-29.02.2012  ↑ - on tõusnud; ↓ - on laskunud; ↔ - on jäänud samaks (+/-1%)

Allikas. Maaseudun Tulevaisuus

 

Puidu hinnad Soomes (06.02.-04.03.2012) eur/m3

 

Männi palk

Kuuse palk

Kase palk

Männi paberipuit

Kuuse paberipuit

Kase paberipuit

 

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Lõuna-Soome

50,3↑

42,7↓

57,0↑

52,0↑

44,0↔

56,6 ↑

40,1↑

-

-

13,9↑

12,7↑

28,7↔

17,1↑

14,1↑

31,3↑

16,0↑

13,4↑

30,5↑

Soome keskm.

53,6↑

44,3↔

56,3↑

53,9↑

44,4↔

55,7↑

42,8↑

36,4↔

46,1↔

16,5↑

13,7↑

28,6↔

18,5↑

14,7↑

30,3↑

17,0↑

13,7↑

29,6↑

LR – lageraie, HR - harvendusraie

Hindade muutus võrreldes 02.-29.02.2012  ↑ - on tõusnud; ↓ - on laskunud; ↔ - on jäänud samaks (+/-1%)

Allikas. Maaseudun Tulevaisuus

 

Puidu hinnad Soomes (30.01.-26.02.2012) eur/m3

 

Männi palk

Kuuse palk

Kase palk

Männi paberipuit

Kuuse paberipuit

Kase paberipuit

 

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Lõuna-Soome

49,7↓

42,0↓

57,1↓

51,3↓

42,7↓

56,6 ↓

40,1↑

-

-

13,8↓

12,1↓

28,6↓

16,7↓

13,9↓

31,1↓

15,8↓

12,8↓

30,3↔

Soome keskm.

53,3↓

45,2↓

56,4↓

53,3↓

43,3↓

55,7↔

42,7↔

36,1↓

45,8↔

16,4↓

13,8↓

28,6↓

18,2↓

14,6↓

30,3↓

16,9↓

13,8↔

29,5↓

LR – lageraie, HR - harvendusraie

Hindade muutus võrreldes 05.12.2011-01.01.2012  ↑ - on tõusnud; ↓ - on laskunud; ↔ - on jäänud samaks (+/-1%)

Allikas. Maaseudun Tulevaisuus

 

Puidu hinnad Soomes (23.01.-19.02.2012) eur/m3

 

Männi palk

Kuuse palk

Kase palk

Männi paberipuit

Kuuse paberipuit

Kase paberipuit

 

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Lõuna-Soome

49,1↓

42,9↓

55,0↓

50,8↓

43,2↓

54,1 ↓

38,9↓

34,9

43,3↓

13,6↓

12,2↓

28,6↓

16,4↓

14,1↓

30,5↓

15,5↓

13,1↓

29,6↓

Soome keskm.

52,7↓

45,4↓

54,9↓

52,7↓

43,7↓

53,9↓

41,9↓

36,2↓

46,4↑

16,1↓

13,7↓

28,5↓

17,7↓

14,6↓

30,2↓

16,9↓

13,7↔

29,4↓

LR – lageraie, HR - harvendusraie

Hindade muutus võrreldes 05.12.2011-01.01.2012  ↑ - on tõusnud; ↓ - on laskunud; ↔ - on jäänud samaks (+/-1%)

Allikas. Maaseudun Tulevaisuus

 

Puidu hinnad Soomes (16.01.-12.02.2012) eur/m3

 

Männi palk

Kuuse palk

Kase palk

Männi paberipuit

Kuuse paberipuit

Kase paberipuit

 

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Lõuna-Soome

49,0↓

42,8↓

54,7↓

50,0↓

43,3↓

54,0 ↓

38,1↓

34,6

42,9↔

13,4↓

11,8↓

28,6↓

16,0↓

13,9↓

30,4↓

15,0↓

12,7↓

29,8↓

Soome keskm.

52,3↓

45,3↓

54,7↓

52,1↓

44,0↓

53,8↓

41,5↓

35,6↓

46,5↑

15,8↓

13,6↓

28,5↓

17,4↓

14,4↓

30,1↓

16,7↓

13,5↓

29,4↓

LR – lageraie, HR - harvendusraie

Hindade muutus võrreldes 05.12.2011-01.01.2012  ↑ - on tõusnud; ↓ - on laskunud; ↔ - on jäänud samaks (+/-1%)

Allikas. Maaseudun Tulevaisuus

 

Puidu hinnad Soomes (09.01.-05.02.2012) eur/m3

 

Männi palk

Kuuse palk

Kase palk

Männi paberipuit

Kuuse paberipuit

Kase paberipuit

 

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Lõuna-Soome

49,1↓

43,3↓

54,9↓

50,1↓

43,6↓

53,9 ↓

37,5↓

35,0↓

43,4↔

13,3↓

12,0↓

28,8↓

16,0↓

13,9↓

30,2↓

14,8↓

12,8↓

29,8↓

Soome keskm.

52,0↓

45,4↓

54,9↓

51,9↓

44,2↓

53,6↓

41,3↓

36,3↓

46,1↔

15,4↓

13,6↓

28,5↓

17,2↓

14,4↓

29,4↓

16,6↓

13,4↓

29,1↓

LR – lageraie, HR - harvendusraie

Hindade muutus võrreldes 31.10.-27.11.2011  ↑ - on tõusnud; ↓ - on laskunud; ↔ - on jäänud samaks (+/-1%)

Allikas. Maaseudun Tulevaisuus

 

Puidu hinnad Soomes (02.-29.01.2012) eur/m3

 

Männi palk

Kuuse palk

Kase palk

Männi paberipuit

Kuuse paberipuit

Kase paberipuit

 

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Lõuna-Soome

49,0↓

43,6↓

54,9↓

50,0↓

43,8↓

53,8↓

36,5↓

34,7↓

44,1↑

13,3↓

12,2↓

28,8↓

15,9↓

13,8↓

30,2↓

14,7↓

12,8↓

29,8↓

Soome keskm.

51,8↓

44,7↓

54,8↓

51,7↓

44,4↓

53,5↓

41,0↓

36,1↓

46,2↔

15,3↓

13,5↓

28,5↓

17,1↓

14,3↓

29,3↓

16,6↓

13,3↓

29,1↓

LR – lageraie, HR - harvendusraie

Hindade muutus võrreldes 31.10.-27.11.2011  ↑ - on tõusnud; ↓ - on laskunud; ↔ - on jäänud samaks (+/-1%)

Allikas. Maaseudun Tulevaisuus

 

Puidu hinnad Soomes (26.12.2011-22.01.2012) eur/m3

 

Männi palk

Kuuse palk

Kase palk

Männi paberipuit

Kuuse paberipuit

Kase paberipuit

 

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Lõuna-Soome

49,7↓

44,0↓

55,1↓

49,9↓

43,2↓

53,8↓

36,9↓

34,9↓

43,7↔

13,4↓

12,1↓

29,2↓

16,0↓

13,4↓

30,2↓

14,5↓

12,5↓

30,5↓

Soome keskm.

51,9↓

44,8↓

55,6↓

51,6↓

43,8↓

53,5↓

40,9↓

36,0↓

46,0↔

15,3↓

13,4↓

28,7↓

17,1↓

14,1↓

29,1↓

16,4↓

13,3↓

29,2↓

LR – lageraie, HR - harvendusraie

Hindade muutus võrreldes 31.10.-27.11.2011  ↑ - on tõusnud; ↓ - on laskunud; ↔ - on jäänud samaks (+/-1%)

Allikas. Maaseudun Tulevaisuus

 

Puidu hinnad Soomes (19.12.2011-15.01.2012) eur/m3

 

Männi palk

Kuuse palk

Kase palk

Männi paberipuit

Kuuse paberipuit

Kase paberipuit

 

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Kännu-hind LR

Kännu-hind HR

Hanke-hind

Lõuna-Soome

50,7↓

44,8↓

56,0↓

50,2↓

44,8↓

54,4↓

37,5↓

37,4↓

44,4↑

13,8↓

12,5↓

29,6↓

16,4↓

14,3↓

30,4↓

14,9↓

13,3↓

30,3↓

Soome keskm.

52,7↓

45,7↓

56,1↓

52,4↓

44,9↓

53,8↓

41,1↓

37,1↓

45,7↔

15,7↓

13,8↓

29,0↓

17,5↓

14,5↓

29,1↓

16,7↓

13,6↓

29,3↓

LR – lageraie, HR - harvendusraie

Hindade muutus võrreldes 31.10.-27.11.2011  ↑ - on tõusnud; ↓ - on laskunud; ↔ - on jäänud samaks (+/-1%)

Allikas. Maaseudun Tulevaisuus