Laose metsade hävitamine on pidurdunud.

Lisatud: 2012-06-22 07:55:58

Tagasi

Laos on Kagu-Aasias üks vähestest riikidest, kus võib veel näha vanu metsi. Neis metsades puud küündivad kümnete meetrite kõrgusele, bambused kasvavad tiheda võsana ja liaanid käänduvad kõigi ümber. Vähe puudus, et vanad metsad oleksid täielikult hävinud. Veel 1980-ndate aastate alguses oli Laose pindalast 70 protsenti kaetud metsaga. 1990-ndate aastate vahetusel algasid riigis raied, millede üle järelvalvet ei peetud. Riigil ei olnud andmeid, kus raiuti, kui palju raiuti ja kuhu puit metsast viidi. Metsade pindala vähenes 2000-ndate aastate alguseks 40 %-ni riigi pindalast ning sellisena on see püsinud ka käesoleva ajani.

„Kasutusel olnud metsades raiuti nii palju, et viimastel aastatel ei ole kusagilt raiuda,“ tõdes Esa Puustajärvi. Ta töötab projektikoordinaatorina Laose pealinnas Viangchanis Indufori metsaprojektis, mida rahastavad Soome ja Maailmapank. Soome poolt toetatav metsandusprojekt on suurim metsanduslik projekt Laoses. Selle projekti mõjupiirkonda jääb umbes kolmandik riigi majandusmetsadest ehk metsaalast, mida on planeeritud kasutada metsa- ja põllumajanduslikult.

„Me tulime Laosesse 2003 aastal, kui metsade hooldamine oli väga halvas seisus. Metsi ei hooldatud kasutamise käigus üldse,“ rääkis Puustajärvi.

Soomlaste projekti käigus oldi sunnitud looma kõike algusest peale. Vaja oli kaardistada riigi metsad, välja töötada nii infosüsteemid kui ka vahendid, kuidas jälgida raietegevust.

Laoses hävib metsa kohati ka praegu. Riiki on tulnud palju välismaiseid firmasid, mis hangivad omale maad ja metsa. Kummipuu ja suhkrurooistanduste rajamiseks raiutakse jätkuvalt metsi, eriti riigi lõunaosas.

Laose valitsus on seadnud eesmärgiks, et aastaks 2020 tuleb saavutada tase, kus metsade pindala on jälle 70 % riigi pindalast. Esa Puustajärvi ütleb otse, et selle tulemuse saavutamine ei ole reaalne. Selle tulemuse saavutamiseks ei ole eraldatud praktiliselt mitte mingeid ressursse. Praeguste otsuste järgi metsade pindala märkimisväärselt ei suurene.

 

(Maaseudun Tulevaisuus – 55, 11.05.12)

Tagasi