Väikesaekaatrite arv ja tootmismaht vähenesid 10 aastaga.

Lisatud: 2012-06-22 07:54:14

Tagasi

Tegutsevate väikesaekaatrite arv ja tootmismaht on Soomes 2000-ndatel aastatel järsult langenud. Soomes tegutses 2010 aastal 900 väikesaekaatrit vähem kui 1998 aastal. Kui 1998.aastal tegutses Soomes 2100 väikest saekaatrit, siis 2010 aastal oli tegutsevaid saekaatreid 1200. 1998 aastal kasutasid väikesed saekaatrid 1,9 milj. m3 palke ja 2010 aastal 0,7 milj. m3 palke. Need mahud moodustasid üldisest Soome saetööstuste palkide kasutamisest vastavalt 7 % ja 3 %.

Metla klassifitseerib väikesaekaatriteks need saekaatrid, kus kasutatakse aastas kuni 10 000 m3 palke. Kuus väikesaetööstust seitsmest olid teiste ettevõtete kõrvaltootmised ning nad kasutasid kaks kolmandiku väikesaekaatrites kasutatavatest palkidest.

Soomes oli aastatel 2008-2010 1600 kasutamiskõlblikku väikest saekaatrit, millest tegutsesid 1200. Keskmine saekaater saagis 1998 aastal keskmiselt 980 m3 palke aastas, kuid 2010 aastal ainult 500 m3 aastas. Suuremate väikesaekaatrite, mis kasutasid vähemalt 1000 m3 palke aastas, arv vähenes 1998-st aastast 2010-ndaks aastaks ligemale nelja viiendiku võrra.

 

(Maaseudun Tulevaisuus – 53, 07.05.12)

Tagasi