Ulukikahjusid jääb kompenseerimata üle miljoni euro eest.

Lisatud: 2012-06-22 07:51:51

Tagasi

Soome suurkiskjad põhjustasid eelmisel aastal kahjusid üle 5,4 milj. euro eest. Riigil oli kompenseerimiseks eraldatud raha ainult 4,3 milj. eurot. Üle miljoni euro jääb kahjukannatajatel oma kanda. Põllu- ja Metsamajandusministeeriumi andmeil tapsid suurkiskjad eelmisel aastal ainuüksi põhjapõtru 4,96 milj. euro eest. Kahjusid on võimalik kompenseerida aga ainult 3,82 milj. euro eest. 2010.aastal olid põhjapõtrade kasvatajate kahjud 3,55 milj. eurot. Suurkiskjate poolt tapetud põhjapõtrade arv oli ligemale sama mis eelmisel aastal. Kompenseerimissumma suurenemine on tingitud kompenseeritava põhjapõdra hinna tõusmisega 29 % võrra, mis on tingitud põhjapõdra lihahinna tõusust.

Eriti on suurenenud huntide poolt murtud põhjapõtrade arv. 2011 aastal leiti 919 huntide poolt murtud põhjapõtra. Eelmisel aastal oli see arv 768. Kõige rohkem tapavad põhjapõtru ahmid. 2011 aastal tapsid nad 1256 põhjapõtra ja eelmisel aastal veelgi rohkem – 1348 põhjapõtra. Karude poolt murtud põhjapõtru leiti 594, mis on paarikümne võrra vähem kui 2010 aastal. Ilveste poolt tapetud põhjapõtrade arvuks oli 2011 aastal 554 põhjapõtra, mis 40 vähem kui 2010 aastal.

Suurkiskjate poolt murtud põhjapõtrade eest makstakse põhjapõtrade kasvatajatele kompensatsiooni 2,11 milj. eurot. Põhjapõdrakasvatajate liidud saavad põdravasikate hävimise kompensatsiooniks 900 000 eurot.

Suurkiskjate poolt kari- ja koduloomadele põhjustatud kahjud tõusid eelmisel aastal 473 000 euroni. Riigil on raha nende kahjude kompenseerimiseks ainult 365 000 eurot. Eelmisel aastal kompenseeriti neid kahjusid 356 000 euro eest.

Kompenseerimisele kuulub suurkiskjate poolt tapetud või vigastatud 37 koera. Nendest 27 läheb huntide arvele., 7 ilveste ja 3 karude arvele.

37-l korral olid suurkiskjad põhjustanud kahjusid lambakasvatajatele. Nende kompensatsioonisumma moodustas kolmandiku kari- ja koduloomadele põhjustatud kahjudest.

Ulukikahjustuste seaduse järgi ulukite poolt tekitatud kahju kompenseerimine on võimalik vaid riigieelarvega eraldatud rahade piires. Kui raha ei jätku, vähendatakse kõigi kahjukannatanute kompensatsioone. Otseselt inimestele tekitatud kahjustused kompenseeritakse alati täismahus.

(Maaseudun Tulevaisuus – 47, 23.04.12)

Tagasi