Hispaania soovib huntide arvukust vähendada.

Lisatud: 2012-05-23 12:45:17

Tagasi

Hispaania soovib suurendada huntide küttimist. Riik on esitanud taotluse EL keskkonnakomiteele, milles soovitakse, et kõik Hispaania hundid siirdataks loodusdirektiivi 5 lisa alla, mis annaks võimaluse nende jahtimiseks. Hispaania valitsuse seisukohast on huntide arvukus suurenenud murettekitavalt suureks. Huntide arvukuse reguleerimise on teinud keeruliseks see, et osa Hispaania huntidest on määratletud loodusdirektiivi lisa 4 põhjal rangelt kaitstavateks. Hispaania taotleb EL-ilt, et kogu riigi hundid käiksid loodusdirektiivi lisa 5 alla. Käesoleval ajal on Duero jõest lõunapool asuvad hundid loodusdirektiivi lisa 4 kohaselt rangelt kaitstava liigi esindajad. Hispaania tõestab, et kogu riigi huntide asurkond on heas seisukorras ja jahipidamine huntidele ei ole ohuks, vaid aitab reguleerida asurkonna elujõulisust.

Euroopa riikidest on hunt direktiivi 5 lisas Eestis, Bulgaarias, Lätis, Leedus, Poolas ja Slovakkias. Hunt on 5 lisas ka Kreekas 39 laiuskraadist põhja pool ning Soomes põhjapõtrade kasvatuspiirkonnas. Nendes piirkondades on võimalik huntide piiratud jahipidamine. Soomes kehtib põhjapõtrade kasvatuspiirkonnast väljaspool asuvatele huntidele loodusdirektiivi 4 lisa.

(Maaseudun Tulevaisuus – 37, 28.03.12) 

Tagasi