Neljandik Soome metsadest on üle 30 aasta olnud puutumatuna.

Lisatud: 2012-05-23 12:44:49

Tagasi

Riiklikul metsade inventeerimisel selgus, et 26 % ehk 4,8 milj. ha metsa Soome umbes 18,5 milj. ha puidutootlikest metsadest on olnud üle 30 aasta puutumatuna. Puidutootlikeks metsadeks loetakse Soomes neid metsi, kus aastane puidu juurdekasv ühe hektari kohta on vähemalt 1 tm. Tänini ei ole veel uuritud seda, miks ei ole nendes metsades tegeletud majandamistegevusega.

Raieküpsuse saavutanud kuusikuid oli raiutud intensiivselt, kuid ka üle saja aastaseid kuusikuid oli jäänud raiumata.

Metsandusliku uurimisinstituudi Metla teadur Kari T.Korhoneni arvab, et pikaks ajaks majandustegevusest välja jäänud metsad on selle põhjuseks, miks on metsades suurenenud puude looduslik väljalangemine. Puude looduslik väljalangemine on lume, tormi ja mädanike poolt hävitatud puud. Soome metsades oli aastane looduslik väljalangemine 1990-ndatel aastatel 2,8 milj. m3, kuid 2000-ndateks aastateks on see kasvanud 4,7 milj. m3-ni aastas. Korhonen arvab, et üheks loodusliku väljalangemise suurenemise põhjuseks on ka see, et hooldamata jäänud tihedalt kasvavates puistutes sureb puid ka halbade kasvutingimuste tõttu.

Päättäjin metsaakadeemia rektori Harri Hännisen arvates on üheks süüks, miks jääb mets üle 30 aasta kasutamata, kinnistute struktuur. Maamõõduameti andmeil on Soomes halvakujulisi metsaomandeid umbes 4 milj. ha. Hänninen meenutab, et tal endal on tulnud käia 12 km pikal metsakinnistul, mis oli laiemas kohas 50 m lai ja kitsamas kohas 30 m lai. Kitsal metsaomandil on väga raske metsa hooldada, teha raietöid ja metsa välja vedada. „Piltlikult öeldes on nii, kui üks metsaomanik langetab ühe väga suure puu, kahjustab ta sellega kahe naaberkinnistu omaniku metsataimi,“ ütles Hänninen. Tema arvates aitaks olukorda parandada ühismetsade moodustamine. Ühismets võiks olla lahenduseks ka paljudele neile metsaomanikele, kes elavad oma metsast eemal. Hännineni andmetel on Soomes metsaomanikke, kes ei tea täpselt millises vallas ta mets asub ning isegi selliseid metsaomanikke, kes ei teagi et metsa omavad. Suureks probleemiks on ka metsaomanikkonna vananemine. Viimase kümne aastaga on metsaomanike keskmine vanus tõusnud 57-lt aastalt 60-ni. Varsti on Soome metsaomanikest 15 % 75 aastast vanemad.

(Maaseudun Tulevaisuus – 37, 28.03.12) 

Tagasi