Skogforsk uurib mändidele tehtud ulukikahjustusi.

Lisatud: 2012-05-23 12:38:45

Tagasi

Rootsi Metsandusliku Uurimise Instituut ehk Skogforsk uurib ulukite poolt mändidele tehtud kahjustusi. Põtrade talvitumiskohtades on mõõdetud suurt tüvepuidu toodangu vähenemist. Nüüd uuritakse põtrade talvituskohtadest väljaspool asuvate puistute tüvepuidu väljatulekut, puidu kvaliteeti ja metsaomanike majandustulemusi.

(Maaseudun Tulevaisuus – 33, 19.03.12) 

Tagasi