Metsa omab 737 000 soomlast.

Lisatud: 2012-05-23 12:28:19

Tagasi

Metsandusliku Uurimisinstituudi andmetel omab Soomes metsa 737 000 soomlast. Seejuures on kasvanud nii suurte kui väikeste metsaomandite arv. Üksinda või abikaasaga koos omavad metsa 423 300 soomlast. Maksukohuslike ühenduste kaudu omavad metsa 143 700 metsaomanikku ja pärandina omavad metsa 170 100 metsaomanikku.

Arvesse on võetud üle 2 ha suurused metsaomandid. Neid on Soomes inimeste omandis kokku 347 000. Keskmise metsaomandi suurus on 30 ha. Sellel on enamuses kaks omanikku. Maksukohustuslikus ühenduses on keskmiselt kolm omanikku ja pärandvaral on keskmiselt neli metsaomanikku.

Teadlaste hinnangul väikeste, alla 10 ha suuruste metsaomandite arv suureneb. Keskmise metsaomandi suuruse püsimise samal tasemel tagab see, et ka suurte, üle 100 ha metsaomandite arv on kasvanud. Olgugi, et alla 10 ha metsakinnistute arv on kasvanud paarkümmend korda rohkem kui üle 100 ha metsaomandite arv, siis suurte metsaomandite metsamaa pindala on rohkem suurenenud kui väikestel metsaomanditel.

Metsaomandid on viimasel ajal rohkem killustunud mitme omaniku vahel, kui varem. Valdav osa metsaomanditest jääb alla 20 ha. Olgugi, et üle 100 ha metsakinnistute arv on ainult 5% metsakinnistute arvust, siis nende osa metsade pindalast on ligemale 30%.

(Maaseudun Tulevaisuus – 25, 29.02.12) 

Tagasi