Austrias tehti raierekord.

Lisatud: 2012-05-23 12:27:29

Tagasi

Eelmisel aastal raiuti Austrias 20 milj. m3 puitu. See on uus raiemahu rekord. Viiendik sellest raiest tehti tormikahjustuste likvideerimiseks. Raiemahud suurenesid võrreldes eelmise aastaga 12 % võrra. Riigi tootjateorganisatsiooni juht Felix Montecuccoli ütles, et raiemahtusid suurendasid eelkõige väikemetsaomanikud.

Austria suurim säästvale metsandusele vastav raiemaht on 22 milj. m3. Sellest aga ei piisa metsatööstusele tooraineks ning seepärast on metsatööstus sõltuv ka sisseveetavast puidust.

(Maaseudun Tulevaisuus – 24, 27.02.12) 

Tagasi