Kompensatsiooninõudeid on 228 milj. eurot.

Lisatud: 2012-05-23 12:15:03

Tagasi

UPM teatas, et metsaomanikud, vallad, kogudused ja Metsavalitsus soovivad metsafirmadelt kartellikokkuleppega tekitatud kahjude kompenseerimiseks 228 milj. eurot.

Kompensatsiooninõuded põhinevad metsafirmade kartellikokkulepetel, millega nad suunasid puiduostmist aastatel 1997-2004.

UPM andis sellekohasest tegevusest infot konkurentsiametile. Konkurentsiameti poolt läbiviidud uurimisandmete põhjal karistas kohus firmasid kartellikokkuleppe sõlmimise eest trahviga.

Metsafirmad peavad metsaomanike nõudmisi põhjendamatuteks.

(Maaseudun Tulevaisuus – 18, 13.02.12) 

Tagasi