Metsaosade järgi on kõva nõudlus. 2012-06-22 07:56:48

Soome Metsavalitsuse poolt müüki pandud väikeste metsakinnistute järgi on suur nõudlus. Poole aastaga on müüdud 220 müügiüksust. Kokku on müügis 1500 metsaosa, mida ei pea Metsavalitsus mõistlikuks kasutada. Metsavalitsus loodab nende metsaosade müügist teenida umbes kolm miljonit eurot. Poole aastaga müüdud 220 metsaosa eest on Metsavalitsus saanud 1,7 miljonit eurot ning rahaline eesmärk saavutatakse varsti.

Kõige suurem huvi metsaosade ostmisel on olnud naaberkinnistute omanikel. Metsaosasid on ostetud ka omale küttepuude varumise kohaks. Üllatusena ei tule ka see, et eriti on olnud hinnas rannaosaga metsakinnistud, millede ostjad soovivad saada lõkkepaika ja paadikohta. Müüdud metsaosade keskmine hind on olnud 7700 eurot.

(Maaseudun Tulevaisuus – 56, 14.05.12Metsis on Rootsis üldlevinud lind. 2012-06-22 07:56:23

Metsis on Rootsis üldlevinud lind ka kaaluliselt. Varsti haudub läänenaabri metsades 350 000 emametsist ja Rootsi metsiste kogukaaluks hinnatakse 2051 tonni.

Need andmed pärinevad Rootsi üleriigilise linnustiku inventeerimise tulemustest, mille käigus uuriti 250 linnuliiki, umbes 70 miljonit pesitsevat linnupaari ja erinevate lindude elukohti.

Ligemale 600 leheküljelises raamatus kirjutatakse, et metsis on harjunud metsade majandamisega palju paremini, kui tänini arvati. Linnud saavad hästi hakkama ka majandusmetsades.

 

(Maaseudun Tulevaisuus – 55, 11.05.12)Laose metsade hävitamine on pidurdunud. 2012-06-22 07:55:58

Laos on Kagu-Aasias üks vähestest riikidest, kus võib veel näha vanu metsi. Neis metsades puud küündivad kümnete meetrite kõrgusele, bambused kasvavad tiheda võsana ja liaanid käänduvad kõigi ümber. Vähe puudus, et vanad metsad oleksid täielikult hävinud. Veel 1980-ndate aastate alguses oli Laose pindalast 70 protsenti kaetud metsaga. 1990-ndate aastate vahetusel algasid riigis raied, millede üle järelvalvet ei peetud. Riigil ei olnud andmeid, kus raiuti, kui palju raiuti ja kuhu puit metsast viidi. Metsade pindala vähenes 2000-ndate aastate alguseks 40 %-ni riigi pindalast ning sellisena on see püsinud ka käesoleva ajani.

„Kasutusel olnud metsades raiuti nii palju, et viimastel aastatel ei ole kusagilt raiuda,“ tõdes Esa Puustajärvi. Ta töötab projektikoordinaatorina Laose pealinnas Viangchanis Indufori metsaprojektis, mida rahastavad Soome ja Maailmapank. Soome poolt toetatav metsandusprojekt on suurim metsanduslik projekt Laoses. Selle projekti mõjupiirkonda jääb umbes kolmandik riigi majandusmetsadest ehk metsaalast, mida on planeeritud kasutada metsa- ja põllumajanduslikult.

„Me tulime Laosesse 2003 aastal, kui metsade hooldamine oli väga halvas seisus. Metsi ei hooldatud kasutamise käigus üldse,“ rääkis Puustajärvi.

Soomlaste projekti käigus oldi sunnitud looma kõike algusest peale. Vaja oli kaardistada riigi metsad, välja töötada nii infosüsteemid kui ka vahendid, kuidas jälgida raietegevust.

Laoses hävib metsa kohati ka praegu. Riiki on tulnud palju välismaiseid firmasid, mis hangivad omale maad ja metsa. Kummipuu ja suhkrurooistanduste rajamiseks raiutakse jätkuvalt metsi, eriti riigi lõunaosas.

Laose valitsus on seadnud eesmärgiks, et aastaks 2020 tuleb saavutada tase, kus metsade pindala on jälle 70 % riigi pindalast. Esa Puustajärvi ütleb otse, et selle tulemuse saavutamine ei ole reaalne. Selle tulemuse saavutamiseks ei ole eraldatud praktiliselt mitte mingeid ressursse. Praeguste otsuste järgi metsade pindala märkimisväärselt ei suurene.

 

(Maaseudun Tulevaisuus – 55, 11.05.12)Soome ja Venemaa korraldavad metsandusalase tippkohtumise. 2012-06-22 07:55:34

Soome ja Venemaa on ühel meelel metsandusalase tippkohtumise korraldamise vajalikkuses. Soome kord on korraldada eeloleval sügisel neljas metsandusalane tippkohtumine, kuhu osapooled üritavad saama osalema ka riikide peaministreid.

(Maaseudun Tulevaisuus – 55, 11.05.12)Metsa uuendati rekordiliselt vähe. 2012-06-22 07:55:01

Metsandusliku Uurimisinstituudi (Metla) andmeil kahanes eelmisel aastal metsa uuendamise ala Soomes rekordiliselt väikseks - 118 000 hektariks. Uuendamisalast 100 000 ha kultiveeriti ja ülejäänud jäeti looduslikule uuenemisele.

Istutusala vähenemine ei muutnud puuliikide vahekorda. Kuuse osa istutusel oli 68 % ja männi osa 28 %. Muude puuliikide osaks jäi 4 %.

Raiete kogupindala vähenes võrreldes eelmise aastaga viiendiku võrra ja oli eelmisel aastal 600 000 ha. Peremetsade osa selles oli umbes kolm neljandikku.

Hooldusraieid tehti kokku 457 000 ha-l. Uuendusraiete pindala vähenes viiendiku võrra ja oli 127 000 ha. Peremetsades vähenesid lageraied rohkem kui riigi- ja firmametsades.

 

(Maaseudun Tulevaisuus – 55, 11.05.12)